LGD Ziemia Chełmońskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego” obejmuje położony na południowy -zachód od Warszawy wydłużony na osi północ-południe obszar, odległy od stolicy od ok. 20 km (gmina Nadarzyn) do ok. 70 km (północno-zachodnie i południowe jego krańce – gminy: Nowa Sucha i Mszczonów). Powierzchnia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju wynosi 972 km2 (stan na 31.12.20010, wg: kalkulatora MRiRW). Znajduje się na nim 353 miejscowości, w tym jedno miasto (Mszczonów).

map

Funkcjonujący w świadomości Polaków obszar o wysokiej jakości życia,
 bogatej i zrównoważonej ofercie gospodarczej, kulturalnej, sportowej i
rekreacyjnej, atrakcyjny przyrodniczo i turystycznie, o zintegrowanej i aktywnej
społeczności lokalnej.

 

 

 

 

 

 

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju

I: Rozwój kapitału społecznego Ziemi Chełmońskiego:

Cel szczegółowy I.1:Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego

Cel szczegółowy I.2:Postęp w integracji i aktywizacji społeczności lokalnej

Cel szczegółowy I.3:Rozwój działalności gospodarczej wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców

II: Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego :

Cel szczegółowy II.1: Waloryzacja zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych „Ziemi Chełmońskiego”

Cel szczegółowy II.2: Tworzenie i upowszechnianie produktów turystycznych obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Cel szczegółowy II.3: Rozwój działalności gospodarczej związanej z turystyką wiejską

 

Misja Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego jest to forum współpracy samorządów i mieszkańców na rzecz integracji społeczności lokalnej, podnoszenia jakości życia, ochrony dziedzictwa kulturowego i bogactwa przyrodniczego, rozwoju gospodarki, kultury, sportu i rekreacji.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest realizacja projektów współpracy. Dwa projekty zostały zakończone (Smaki Łączą Regiony I 2012 rok, Smaki Łączą Regiony II 2013 rok) kolejne dwa projekty są na etapie rozliczenia ( Festiwal Smaków III 2014 rok, Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa 2014 rok) natomiast jeden projekt (Questingowy projekt współpracy 2014 rok) jest w trakcie realizacji. W LSR na projekty współpracy przeznaczona została kwota 260 619,00 zł.

 

 

Print Friendly