Historia i struktura

 

Rada Stowarzyszenia LGD Ziemia Chełmońskiego wybrana podczas zebrania założycielskiego liczyła 17 członków, a od 1 lutego 2012 roku po kolejnych wyborach składa się z 21 członków.

 

Członkowie Rady reprezentują wszystkie trzy sektory, a także terytorialnie, wszystkie osiem gmin wchodzących w skład LGD. Poniżej tabela charakteryzująca członków Rady i rodzaj prowadzonej przez nich działalności. Zgodnie z przyjętym statutem organami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

 

Maria Kłosiewicz 2010- Konie w stawie

 

Print Friendly