Charakterystyka obszaru

Obszar LGD Ziemia Chełmońskiego leży pomiędzy ważnymi szlakami komunikacyjnymi, które łączą Warszawę i centralną Polskę z południową, zachodnią, północno-wschodnią i wschodnią częścią Europy.

W części północnej w krajobrazie dominują jednostajne, płaskie równiny nieznacznie nachylone ku północy i północnemu zachodowi. Urozmaicenie monotonnego krajobrazu stanowią silnie zaznaczone doliny Bzury(główny ciek wodny obszaru), Urtaty, Pisi, Pisi Tucznej, Suchej i innych niewielkich cieków. Część południowa ma charakter równiny urozmaiconej pagórkami morenowymi i dolinami rzecznymi. Specyficzne położenie sprawia, że klimat jest tu zbliżony do sudeckiego.

Uwarunkowania historyczne i kulturowe
Mazowsze od początku państwowości Polskiej znalazło się w granicach państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W okresie rozbicia dzielnicowego zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego z 1138r ziemie te otrzymał Bolesław Kędzierzawy, po nim jego syn Leszek, a po nim brat Kazimierz Sprawiedliwy i jego syn Konrad I.  W 1526 r. Mazowsze zostało przyłączone do Królestwa Polskiego.
Okres września 1939 roku i okupacji hitlerowskiej zapisał się krwawo w dziejach tego obszaru. Rozgrywały się tu końcowe etapy największej bitwy  września – „Bitwy nad Bzurą”.

Z obszarem związani byli zasłużeni dla kultury polskiej ludzie. Jego sztandarową postacią jest Józef Chełmoński, malarz realista z przełomu XIX/XX w. Z terenem Rybna związana jest Seweryna Pruszak, pisarka i poetka.

Pisarka Maria Dąbrowska napisała powieść „Na wsi wesele” zainspirowana swym pobytem w Grzegorzewicach (gm. Żabia Wola). Dwór w Strugach (gm. Teresin) Henryk Sienkiewicz wybrał na miejsce noclegu Kmicica w trakcie jego eskapady do Częstochowy w celu obrony Jasnej Góry przed szwedzkim „potopem”. W dworze w Badowie-Mościskach przeżył okres okupacji Szymon Kobyliński, którego rodzina była spokrewniona z Wieszczyckimi – właścicielami dworu. Jednak najsłynniejszą postacią związaną z obszarem jest Fryderyk Chopin, kompozytor i pianista który urodził się w Żelazowej Woli w gminie Sochaczew.

map

Funkcjonujący w świadomości Polaków obszar o wysokiej jakości życia,
 bogatej i zrównoważonej ofercie gospodarczej, kulturalnej, sportowej i
rekreacyjnej, atrakcyjny przyrodniczo i turystycznie, o zintegrowanej i aktywnej
społeczności lokalnej.

Print Friendly