Historia i struktura

 

W skład Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” wchodzi 93 członków, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jednostki kultury i biblioteki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pożytku publicznego oraz osoby fizyczne.

 

Z inicjatywą powstania LGD „Zapiecek” wyszli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych (wspierani przez władze i pracowników Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim). Pomysł utworzenia Stowarzyszenia spotkał się z dużym poparciem ze strony Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, który zmobilizował władze powiatu w Radzyniu Podlaskim do zorganizowania spotkania, na którym poruszono temat powołania lokalnej grupy działania.

Zamiar utworzenia LGD spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony przedstawicieli samorządów gminnych i organizacji pozarządowych. Po zrealizowaniu kilku wewnętrznych spotkań we wrześniu 2007 roku ostatecznie zdecydowano o utworzeniu partnerstwa na obszarze 7 gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan –Majorat, Wohyń, obecnie wchodzących w skład Stowarzyszenia „Zapiecek”.

 

DSC_0116

 

 

Print Friendly