Historia i struktura

Historia i struktura LGDlogo lgd bez tła

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 20 marca 2008 r. i liczy obecnie ponad 100 członków (w tym sektor społeczny – ok. 87%, sektor gospodarczy – ok. 7% i sektor publiczny – ok. 6%).
Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Komisja Rewizyjna, Zarząd oraz Rada – organ decyzyjny, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji w ramach ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie.
Terytorialnie LGD obejmuje gminę Krotoszyn, gminę Zduny i miasto Sulmierzyce (powiat krotoszyński) oraz gminę i miasto Raszków, gmin i miasto Nowe Skalmierzyce i gminę Ostrów Wielkopolski (powiat ostrowski). Ogólna powierzchnia obszaru LGD wynosi 865 km2 
i zamieszkuje go ponad 65 tys. mieszkańców.

 

 

Print Friendly