Historia i struktura

Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” to zespół ludzi, którzy poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stwarzają lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców, a partnerzy nie tylko krajowi, ale i zagraniczni podejmujący wspólne działania dzielą się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami.

Krzemienny Krąg” obejmuje swoim działaniem teren dziesięciu gmin. Powiat ostrowiecki reprezentują gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów; powiat opatowski reprezentuje gmina Sadowie, natomiast powiat lipski gminy: Chotcza, Lipsko, Sienno i Solec nad Wisłą
i Rzeczniów.

Celem Stowarzyszenia jest trójsektorowa współpraca partnerska organizacji pozarządowych, sektora biznesu i samorządów lokalnych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ziemi ostrowieckiej, opatowskiej i lipskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego, poprawę konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wkład naszego regionu w dorobek cywilizacji sięga czasów, kiedy wizerunek sacrum zawierał się w barwie polerowanego krzemienia. Błękitno-szare smugi symbolizowały niebo. Po jego moc już pięć tysięcy lat temu neolityczny górnik schodził kilkanaście metrów pod ziemię, drążąc szyby i chodniki, będące szczytem ówczesnej techniki.

 

jurapark-baltow-3-1337335848

 

 

 

 

 

 

Print Friendly