Misja i działalność

Wyrażona przez Lokalną Grupę Działania misja jest możliwa do spełnienia pod warunkiem ustawicznego kształcenia liderów wiejskich, współpracy opartej o wzajemne zaufanie i siedem cech metody LEADER. Aktywizacja społeczności lokalnej ma służyć eliminacji marazmu społecznego, dla osiągnięcia wyznaczonych w strategii celów prowadzących do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich wokół Kanału Elbląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Buczyniec - pochylnia, fot. BR (1)

Print Friendly