Historia i struktura

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania powstało w 2006 roku i działa na obszarach wiejskich 12 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Miłomłyn, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo.

Partnerami Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego są:

  • 12 Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo;
  • 2 powiaty: Elbląski i Iławski;
  • Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie;
  • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie;
  • Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie.

 

 

 

Zgodnie z przyjętym statutem organami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Siemiany, fot. BR (2)

 

 

Print Friendly